Svettningar klimakteriet

Riklig svettning som inträffar oftare än normalt samt svettningar på natten är en av de vanligaste besvären som klimakteriet för med sig. Svettningar påverkar ofta livskvaliteten på ett mycket negativt sätt och kan få en att känna sig ofräsch.

Behandling och lindring
Det finns en del metoder för att lindra besvär som kommer från värmevallningar och svettningar. Man bör försöka att klä sig klä sig svalt och klä sig i lager så att det är lätt att anpassa sig efter hur varm man känner sig. Avslappningsövningar och regelbunden motion kan dämpa besvär med svettningar. Det går även utmärkt att lindra eller ta bort besvären med mediciner och behandlingar. Medicinska behandlingar som hormonbehandling är effektiva men kan i vissa fall föra med sig bieffekter. Det finns en mängd läkemedel på marknaden, men tre läkemedel som är väl ansedda samt ger kliniskt bevisad effekt är activelle, evorel och livial. Receptfria naturläkemedel är värt att pröva, de är betydligt mildare och fungerar ofta mot lättare till måttliga svettningar.

Bakomliggande orsaker
Problem med svettningar är bland de mest karakteristiska och vanligt förekommande symtomen på de förändringar i kroppen som sker under klimakteriet.

Den grundläggande orsaken bakom svettningar i klimakteriet tros vara de stora förändringar i kroppen hormoner som sker under denna period. Hormonförändringarna kan sätta kroppens interna termostat i obalans och få kroppen att tro att den är varmare än den är och utlösa svettningar för att kyla ner kroppen. Denna obalans kan ibland vara så liten att man knappt märker den och drabbas av lindriga svettningar till att man upplever en intensiv känsla av värme. Likt de flesta besvär som kan förekomma under klimakteriet är det mycket varierande från person till person hur svåra besvär man upplever, en del drabbas av rikliga svettningar mycket ofta medan andra drabbas mycket lindrigt eller inte alls.

Värmevallningar och svettningar
Svettning utlöses oftast i samband med värmevallningar, men kan även förekomma utan dem. En värmevallning kan beskrivas som en känsla av hetta som dyker upp helt plötsligt. Denna känsla beskrivs vanligtvis som en våg av värme som sköljer över en med början i höjd med bröstkorgen och flyttar sig uppåt mot mot halsen och ansiktet för att slutligen nå hårfästet. Rodnad i ansiktet är ofta en effekt av vågen av hetta som sköljer över en. Värmevallningar utlöser i väldigt många fall riklig svettning från ansiktet och hårfästet. Svetten kan vara så omfattande att det droppar från håret eller ansiktet.

Det varierar mycket hur länge en svettning som utlöses av ett värmevall varar, det är oftast ett par minuter men kan pågå så länge som en timma eller mer. När kroppens termostat sätts i obalans kan även en omvänd variant till värmevallningar inträffa, dessa kallas för kylvallningar. Dessa brukar upplevas som en känsla av köld och man fryser även när det inte är kallt. Kylvallningar känns väldigt ofta som frossa och även ifall man har extra kläder eller täcken på sig fryser man ändå.

Värmevallningar och svettningar är inte helt begränsad till klimakteriet, de kan uppstå flera år före och kan fortsätta flera år efter. Värmevallningar är ofta värre nattetid, och de är vanligare än kylvallningar.

När drabbas man av svettningar
Svettningar kan inträffa när som helst på dygnet, men när de sker under natten upplevs de ofta som mer besvärande. Nattliga svettningar stör ofta sömnen, och under övergångssåren är det inte helt ovanligt man vaknar av nattliga svettningar flera gånger under natten. Det är tyvärr inte helt ovanligt att svettningarna är så rikliga att man måste byta lakan.