Östrogen i övergångsåldern

Det kvinnliga könshormonet östrogen är den grundläggande orsaken varför man går in i övergångsåldern. Det är även en central byggsten i de flesta av de behandlingar mot de besvär och symtom som man kan uppleva under övergångsåldern.

Östrogen kan lindra besvär
Det är lägre och sjunkande halter av östrogen under övergångsåldern som är den huvudsakliga orsaken till de symtom och besvär som kan visa sig. När besvären upplevs så allvarliga att de ger negativa effekter på hälsa eller livskvalitet är även östrogen det ämne som kan användas för att lindra dem. Hormonbehandlingar är mycket effektiva för att lindra besvär som uppträder under denna period av livet. De fungerar genom principen att behandla kroppen med hormoner, och östrogen är det hormon som används i de flesta fall. Det finns ett antal hormonbaserade läkemedel som behandlar besvär och symtom. Tre av de mest väl renommerade är aktivelle, evorel samt livial.

Östrogen och övergångsåldern
Det är när kroppens produktion av östrogen minskar efter ungefär 40 års höga nivåer av hormonet kroppen som markerar ingången till övergångsåldern. Det är en av alla de faser av livet som en kvinnas liv består av.

Före puberteten är håller nivåerna av östrogen i kroppen en jämn låg nivå. De varierar inte upp och ner. När en flicka går in puberteten ökar produktionen av östrogen och utlöser stora förändringar i kroppen. Efter puberteten följer den period av livet som brukar vara i runt 40 år. Denna period är den fertila delen av livet, och nivåerna av östrogen i kroppen är höga och varierar upp och ner i samband med ägglossning och menstruation. När ungefär 40 år har passerat minskas kroppens produktion av östrogen och fortplantningsapparaten börjar stängas av. Halterna av östrogen i kroppen sjunker under övergångsåldern för att till slut stabilisera sig på en låg nivå som håller sig jämn. Halterna av östrogen håller sig sedan resten av livet på den stabiliserade låga nivån