När inträffar klimakteriet

Klimakteriet är en naturlig del av i livet som för de flesta individer infaller någon gång under medelåldern. Fasen ses kan ses som en övergång eller början på medelåldern och har många namn. Övergångsåldern är ett vanligt annat namn på denna livsfas. Vad alla dessa benämningar syftar till är den del av livet som för många kvinnor påbörjas runt mitten av 40-årsåldern fram tills ett par år efter den sista menstruationen har passerat.

Vid vilken ålder?
Det varierar mycket beroende från individ till individ vid vilken ålder de går in i den omvälvande del av livet som kallas för klimakteriet. I vanliga fall brukar det ske mellan 44 års ålder upp till så sent som 50-55 års ålder för vissa. Det finns dock betydliga variationer, det är relativt vanligt att det inträffar tidigare än 44 års ålder och det händer att det sker senare.

Hur länge varar övergångsåldern?
I normala fall pågår klimakteriet under en period som kan vara så kort som sex månader upp till fem år, och 2-5 år är ett vanligt tidsspann. Övergångsåldern kan pågå betydligt längre än 5 år, i vissa fall kan effekterna och symtom orsakade av förändringar i kroppen under denna fas av livet pågå i upp till 15 år. En del kvinnor går aldrig in i klimakteriet, utan får sin sista menstruation.

Den sista menstruationen i livet inträffar under denna delen av livet. De flesta kvinnor får sin sista menstruation mellan de är 45 års ålder upp till 57 års ålder. Den genomsnittliga åldern för kvinnor i Sverige får sin sista mens är runt 51 års ålder.