Menopaus

Vad är menopausen och på vilket sätt är den relaterad till klimakteriet? Det kan råda en viss förvirring av termerna övergångsåldern, menopausen samt klimakteriet. Övergångsåldern är en annan benämning på klimakteriet. Menopausen kan ibland aningen felaktigt användas för att referera till klimakteriet eller övergångsåldern.

Vad betyder begreppet menopaus?
Vad begreppet brukar syfta till är den sista menstruationsblödningn en kvinna får i livet. Detta inträffar någon gång under klimakteriet. Den sista mensen eller menopasuen brukar inträffa något år efter att en kvinna går in klimakteriet. I och med att det vanligt med oregelbunden mens under övergångsåldern så kan det vara svårt att veta säkert ifall menopausen har inträffat. För att vara helt säker är tumregeln att om det har gått ett år eller mer sedan den sista blödningen har menopausen inträffat.

En vändpunkt i livet
Menopausen markerar ett stor vändpunkt i både livet och klimakteriet. Efter menopausen har passerats så brukar man säga att går in i den postmenupausala perioden. Vad som händer i kroppen är även det signifikant. Efter den sista mensen sjunker östrogenhalten stadigt i kroppen för att stanna på en jämn och låg nivå resten av livet. Perioden efter menopausen brukar även vara den del av klimakteriet som är mindre turbulent än den period som kommer före den. Många av de symtom och besvär som övergångsåldern kan föra med sig upplevs av många som mindre dramatiska. Om eventuella symtom för med sig stora besvär går de att behandla med läkemedel, naturläkemedel eller kosttillskott.