Kosttillskott och mediciner

Man kan hantera klimakterierelaterade besvär på många olika sätt. Upp till 8 av 10 kvinnor upplever någon gång någon form av besvär som kan relateras till klimakteriet. Många väljer att inte använda sig av mediciner och behandlingar på grund av varierande orsaker. Besvären är i många fall milda eller hanterbara. Vissa vill vara försiktiga och är oroliga för bieffekter som mediciner kan föra med sig. En del använder sig av egenvård och kosttillskott samt försöker lära sig att hantera och lindra besvären. Om du vill veta mer om vilka läkemedel som passar för att behandla klimakteriebesvär kan besöka Egenvård, kostvanor samt motion fungerar bra i förebyggande syfte och kan göra det lättare att hantera problem i övergångsåldern. Det upp till varje individ att avgöra om man vill använda sig av mediciner och behandlingar eller inte, men det finns dock många valmöjligheter om man vill prova att lindra sina klimakteriebesvär.

De besvär som klimakteriet för med sig är tyvärr relativt ofta så påtagliga att de påverkar vardagen och livskvaliteten negativt. Hur många som söker vård för klimakteriet varierar, men i Sverige söker runt 60 % av alla kvinnor vård. Snittet i Europa ligger på 54%.

Klimakteriet är ingen sjukdom
Klimakteriet är i sig ingen sjukdom eller kliniskt tillstånd, utan det är en fas i livet som för med sig stora förändringar i kroppen som kan ge upphov till besvärliga symtom. På grund av detta är det ofta värt att prova receptfria läkemedel och kosttillskott för att hantera besvär som kan dyka upp i denna fas i livet. Kost och livsstil kan även justeras för viss lindring av problem och besvär.

Det är bra att sluta röka, få regelbunden motion samt testa avslappningsövningar. Man bör undvika onödig stress. Kosten är viktig. En balanserad kost med mycket grönsaker och fibrer verkar ha en viss förebyggande effekt. Det är en stor fördel om man äter mycket växter som innehåller höga naturliga doser av ett östrogenlikande ämne som kallas för fytoöstrogen eller på engelska Phytoestrogens. Dessa finns i soja samt sojaprodukter, linser, fullkornsråg samt linfrön.

Olika sorters behandlingar
En majoritet av alla behandlingar är baserade på att behandla hormonbalansen i kroppen,äggstockarna och i vissa fall underlivet. I de flesta fall tillförs kroppen hormon som östrogen eller hormoner som är baserade på progesteron. När progesteron tillförs används ofta en grupp av ämnen som kallas för progestagener(även kallade gestagener), dessa innehåller progesteron.

Behandlingar och preparat finns i två huvudsakliga kategorier, receptbelagda samt receptfria. De mer potenta hormonbehandlingarna är receptbelagda. Dosering, vilken typ av hormoner samt utformning av kuren sker i samråd med läkare.

De finns även potentiella biverkningar med de mer potenta hormonbehandlingarna samt vissa hälsorisker. Receptfria preparat är mildare, men fungerar i de flesta fall efter liknande principer som de receptbelagda. De tillför kroppen hormon eller justerar hormonbalansen i kroppen.

Receptbelagda behandlingar
Receptbelagda mediciner kan användas i många olika typer av behandlingar.

När man behandlar hela kroppen brukar detta syfta till att man tillför hela kroppen hormoner för lindra eller ta bort besvärliga symtom som orsakas av förändringar i kroppens hormonbalans. När östrogen och progestagener används samtidigt kallas det ofta för kombinationsbehandling. Hormonbehandling av hela kroppen kan även kallas för systematiskt hormonbehandling.

Lokal behandling är kallas det när man tillför en specifik del av kroppen hormoner. Detta används i de flesta fall för att åtgärda problem i underlivet. Lokala hormonbehandlingar för att behandla torrhet i underlivet finns ofta som receptfria preparat som kräm och slidpiller.

Receptbelagda behandlingar är mycket effektiva för att lindra och hantera besvär relaterade till klimakteriet, men kan föra med sig bieffekter. Vissa av dem kan upplevas som påtagliga.

Receptfria behandlingar och kosttillskott för klimakteriet
Receptfria mediciner mot klimakteriebesvär är ofta baserade på naturläkemedel. De kan köpas i över disk och är säkra att använda. Det är i många fall värt ett försök att testa naturläkemedel. De är skonsamma och de är passande för att lindra milda till måttliga klimakteriebesvär. Bieffekterna av naturläkemedel är få eller milda.

För att kunna kallas sig naturläkemedel måste de klara en prövning och godkännas av läkemedelsverket. De fungerar ofta genom att genom naturliga ämnen tillföra kroppen hormoner eller tillföra kroppen ämnen som ger liknande effekt som hormoner. Även kosttillskott och vitaminer kan ha en förebyggande och lindrande effekt på besvär relaterade till klimakteriet. De innehåller ofta vitaminer som verkar i förebyggande syfte. De kan även innehålla ämnen som tillför som kan hjälpa till att lindra klimakteriebesvär.