Klimakteriesymtom

Jämförelse av tre kända läkemedel mot besvär i klimakteriet


Evorel™

Activelle™

Livial™
Läkemedelsklassat: Ja Ja Ja
Verksam substans: estradiol noretisteronacetat tibolone
Tillverkare: Janssen-Cilag Novo nordisk Organon
Formulering: Plåster Tablett Tablett
Mot svettningar: Ja Ja Ja
Mot hormonrubbning: Ja Ja Ja
Mot benskörhet: Ja Ja Ja
Mot torra slemhinnor: Ja Ja Ja
Efter menopause: Nej Ja Ja
Utan livmoder: Ja Ja Ja
Applicering: På hud Oral/tab Oral/tab
Förväntat resultat efter: På några timmar På några timmar Några dagar
Pris: 355 kr/24 plåster 435 kr/84 tab 750 kr/84 tab

Jämförelse av läkemedel mot klimakteriebesvär:
Evorel™ – Activelle™ – Livial™

Evorel™ Evorel är ett receptbelagt läkemedel som appliceras i form av plåster. Plåstret används för hormonell substitutionsbehandling (Hormone Replacement Therapy, HRT) och innehåller det kvinnliga könshormonet östrogen i form av estadiolhemihydrat. Evorel är särskilt lämpligt för kvinnor som opererat bort livmodern och som lider av klassiska symtom i klimakteriet såsom svettningar, menopaus, benskörhet m.m. Evorel är enkel att applicera och plåstren byts ut två gånger per vecka. Plåster finns i olika styrkor (25, 50, 75 & 100 mg) och du märker vilket som är bäst för dig efter en tids behandling.

Activelle™ Det som gör läkemedlet Activelle speciellt är att dina klimakteriebesvär behandlas med två olika sorter hormoner, estadiol och noretisteron. Dessa hormoner liknar kroppens eget progesteron och minskar effektiv och på kort tid diverse symtom i övergångsåldern.

Livial™
Normalt går kvinnor igenom klimakteriet vid 40-60 års åldern. Som ett resultat av minskade östrogennivåer får en större del kvinnor besvär med sköra slemhinnor, värmevallningar, urinvägsproblem samt humörsvängningar. Livial är en oral tablett behandling som innehåller ett hormon (tibolon) vilket underlättar för kroppen och minskar symtom i klimakteriet.

klimakteriebesvär.com rekommenderar: De tre medicinerna ovan är mycket väl använda och utbredda över världen. Vilken substans som fungerar just på dig har med att göra i vilken fas av klimakteriet du befinner dig i samt om du har din livmoder kvar. Evorel är en mycket bra behandling där du slipper ta tabletter och enbart går omkring med ett plåster som byts 1-2 ggr/vecka. Vilken behandling som är bäst för dig rådgör du tillsammans med din läkare. Klicka ovan på länk för respektive läkemedel för kostnadsfri konsultation med läkare (du betalar endast för medicin som skrivs ut).
Line2

De förändringar i kroppen som klimakteriet för med sig orsakar i många fall besvär och symtom. De upplevs mycket olika av från person till person, men över 80% av alla kvinnor har någon gång upplevt någon form av besvärliga symtom eller effekter under den fas i livet som kallas för klimakteriet eller övergångsåldern. Tyvärr upplever många att dessa obehag inverkar negativt på livskvaliteten. En del upplever så svåra besvär att de tvingas uppsöka läkarvård för att behandla och lindra symptomen.

Hur vet man att man är på väg in i klimakteriet?
Det är relativt lätt att avgöra om man är på väg in i övergångsåldern eller klimakteriet. Några av de mest typiska symtomen som värmevallningar, svettningar, sömnstörningar samt oregelbunden menstruation inträffar från runt 40-års ålder och uppåt. Det är sällan nödvändigt att söka hjälp eller vård för de flesta problem, men om man drabbas av allvarliga problem med svettningar,värmevallningar eller har stora sömnproblem är det en god ide att söka vård eller hjälp. Symtom som berör urinrör eller underlivet bör man söka hjälp för. Typiska problem som rör underlivet är exempelvis smärta vid samlag, att man måste kissa ofta samt svårt att hålla tätt.

Klimakteriets tre perioder
Klimakteriet kan delas in i tre olika perioder. De kallas ofta för premenopausalt, tiden runt menopausen samt postmenopausalt. Dessa namn kan låta aningen kryptiska och kommer kort förklaras nedan. De tecken eller symtom som kännetecknar klimakteriet varierar ofta beroende vilken period av man befinner sig i. Vidare kan vissa symtom och besvär inträffa under alla perioder.

Den premenopausala perioden är den första delen som inträffar när man går in klimakteriet. Under denna fas producerar äggstockarna mindre östrogen. Produktionen av ägg i äggstockarna minskar gradvis och antalet ägglossningar minskar. Detta leder till fertiliteten minskar. Det första tecknet att man håller på att gå in i denna fas är oregelbundna blödningar, framförallt om de kommer med längre mellanrum. Det är inte helt ovanligt att menstruationerna är både oregelbundna och ovanligt rikliga.

Fasen kring menopausen kan även kallas Perimenopaus. Den kan beskrivas som tiden runt menopausen eller den sista menstruationen. Fasen kan inledas redan fyra år innan den sista mensen och varar till ungefär till ett år efter den sista blödningen. Stora förändringar sker i kroppens hormonbalans under denna period. För att nämna en av de mer omfattande förändringar som sker med hormonerna är att kroppen ökar produktionen av ett hormon som försöker stimulera ägglossning. Även halterna av östrogen påverkas, först varierar de kraftigt för att sedan sjunka. Under perioden inträffar den sista menstruationen, detta brukar även kallas för menopausen. Det ska gå 12 månader månader utan blödningar för med säkerhet avgöra om den sista mensen har inträffat. I västvärlden brukar menopausen inträffa runt 51 års ålder. Rökare får ofta sin sista mens tidigare, den brukar inträffa ungefär 1 till 2 år tidigare. Det första tecknet att man går in i denna period av klimakteriet är stora förändringar när blödningar inträffar samt även hur rikliga de är.

Den period som kallas för postmenopaus är den fas som inträffar 1 år efter den sista menstruationen och. Denna period kännetecknas av en jämn och låg halt av östrogen i kroppen som varar livet ut. Symtom och besvär som följer med klimakteriet brukar fortsätta mellan två till fem år efter den sista mensen.

Symtom och de tre perioderna under klimakteriet
Vilka är de symtom som kommer under klimakteriet och de tre perioder som klimakteriet består av. Symtom brukar vanligtvis inträffa från runt 43-44 års ålder till runt 55 års ålder. De är inte helt ovanligt att de dyker upp tidigare eller senare än tiden mellan 44 till 55 års ålder. Det är väldigt individuellt vilka symtom och besvär man upplever och hur allvarligt man upplever dem. Hur många som symtom man upplever är även det individuellt. Över 30% av alla kvinnor har upplevt fyra eller fler symtom och över 70% av alla kvinnor har någon gång upplevt mer än ett symtom. Den grundläggande anledningen till att dessa besvär och tecken dyker upp är de förändringar i kroppens hormonbalans och framförallt förändringen av halten östrogen i kroppen. Tecken och besvär som kan påträffas är:

  • Oregelbunda mens som kan inträffa mer sällan eller längre mellan blödningar
  • Svettningar
  • Värmevallningar
  • Sömnproblem
  • Torrhet i slemhinnor och underliv
  • Yrsel
  • Huvudvärk
  • Klåda
  • Besvär med urinvägar

Vidare är det inte ovanligt att humör påverkas, och det sker i de flesta fall under åren strax före och efter den sista menstruationen. Förändringar och rubbningar i hormonbalansen kan medföra humörsvängningar, som att man blir ovanligt lätt att irriterad. Depressioner och nedstämdhet kan även följa med de förändringar som sker i kroppen under klimakteriet.

Vissa av symtomen är som nämnt tidigare nämnt starkt förknippade olika faser i klimakteriet. Vissa av dem uppträder under alla tre perioder. Värmevallningar och svettningar är bland de tidigaste symtomen som dyker upp och förekommer under hela klimakteriet. Besvär som torrhet i underliv, problem med urinvägarna samt klåda är vanligare i den senare delen av klimakteriet efter den sista mensen.

Den premenopausala perioden för ofta med sig är oregelbunden menstruationb, svettningar, värmevallningar samt sömnproblem.

Fasen som inträffar runt menopausen samt i samband med menopausen för ofta med sig svettningar, värmevallningar, sömnsvårigheter, yrsel, huvudvärk samt torrhet i slida och underliv.

Postmenopausen är ofta förknippad med torrhet i slidan samt underliv, yrsel, problem med urinvägarna, klåda, svettningar sam värmevallningar.