Klimakteriebesvär

Klimakteriet är en fas i livet som inträffar för kvinnor som närmar sig medelåldern. En vanlig benämning på denna period är övergångsåldern, men det kan hända att den lite felaktigt kallas för menopausen. Det är en period kvinnans liv som markerar övergången när ägglossningen upphör och den fertila perioden på livet är över.

När börjar klimakteriet?
De flesta går in i övergångsåldern från 44 års ålder upp till 56 års ålder. Den tidsperiod som klimakteriet varar varierar normalt sett från cirka sex månader upp till fem år. Under denna fas i livet kommer även den sista mensen. Det är vanligt att klimakteriet påbörjas ungefär 1 år innan den sista menstruationen.

Det kan skilja sig mycket mellan olika individer när går in i övergångsåldern och hur länge den varar. En del går aldrig in i klimakteriet utan bara slutar få mens och för andra kan symtomen som följer med denna fas av livet hålla i sig så länge som 15 år. För många ger klimakteriet upphov till symtom och effekter som upplevs som besvärliga eller obehagliga.

Olika syn på klimakteriet
Hur man ser på den perioden i livet som övergångsåldern representerar varierar i olika kulturer och länder. Det är relativt vanligt i västvärlden att man ser klimakteriet som en besvärlig period eller ett kliniskt tillstånd. På andra platser på jorden ser man övergångsåldern som en naturlig process av åldrandet vilken är förknippad med mognad och ökad status. De som ser klimakteriet som en del av processen att åldras ser ofta på denna fas av livet på ett mer positivt sätt än de som uppfattar den som en besvärlig period. Vidare upplever kvinnor från olika kulturer inte samma besvär och upplever dem olika. Exempelvis i Sverige är värmevallningar och svettning bland de vanligaste besvären, medan i tex Japan upplever kvinnor sällan värmevall och har överlag mildare symtom.

Så kan du lindra besvären
Besvären kan lindras med ett antal behandlingsmetoder som bland annat hormonbaserade läkemedel, naturläkemedel samt kosttillskott. Ett bekvämt sätt att hitta en passande behandling är att besöka ett nätapotek. På nätapotek som dokteronline kan man utföra en konsultation med läkare via internet samt få rätt behandling utskriven och hemskickad.

Varför börjar klimakteriet?
Den främsta orsaken till att övergångsåldern eller klimakteriet påbörjas är att produktionen av könshormonet östrogen minskar och leder till minskade halter av östrogen i kroppen. När äggstockarnas produktion av östrogen och progesteron gradvis minskar leder det till att kvinnans fortplantningsapparat gradvis stängs av. Ägglossningen minskar för att till slut upphöra helt. Reduktion av östrogenproduktionen är en del av livets naturliga cykel.

Föränderliga östrogennivåer
Under en kvinnas liv varierar nivåerna av östrogen under olika perioder. Före puberteten är nivåerna låga och jämna, från och med puberteten är nivåerna av östrogen höga och svängande i samband med ägglossning och menstruation i ungefär 40 år. Efter denna period på runt 40 år börjar halterna av östrogen sjunka och för att till slut stanna på en jämn låg nivå.

När hormonbalansen förändras påverkas menstruationen, den blir ofta oregelbunden och kommer med tiden att komma allt mer sällsynt för att till slut upphöra helt. Den sista mensen kommer vanligtvis mellan 45 till 57 års ålder. De första tecknen på att den sista mensen är på väg är att blödningarna kommer oregelbundet. I början är det vanligt att blödningar kommer tätare än normalt, nästa tecken är att de kommer med allt längre mellanrum. Det kan ibland vara upp till tre eller fyra månader mellan dem. Om det har gått mer än 6 månader efter en blödning kan det vara möjligt att den sista mensen redan varit. Om ett år eller mera har passerat är det ganska säkert att man har fått den sista mensen.

Besvär och symtom
Symtom på klimakteriet ingång är relativt lätta att känna igen. De framträder runt medelåldern, ofta från och med 40 år ålder och uppåt.

De förändringar i kroppens hormonnivåer som klimakteriet för med sig kan föra med sig en hel del bieffekter. Många av dessa är besvärande och orsakar obehag. Alla upplever inte besvärliga symtom, men det är vanligt förekommande. Kvinnor som motionerar eller tränar ofta upplever mindre besvärande effekter . Upp till 80% av alla kvinnor i Sverige får någon typ av besvär under klimakteriet, och upp till 30% upplever svåra besvär. Det förekommer att symptom kan vara så svåra att man måste uppsöka läkarvård. Vanliga symtomen är:

  • Svettningar och värmevallningar
  • Besvär med underlivet
  • Torra slemhinnor
  • Humörsvängningar
  • Sömnsvårigheter
Du an ofta känna dig varm och svettas under klimakteriet

Att känna sig varm och svettas är ett vanligt besvär

Annan hälsorelaterad problematik som kan förekomma att man måste kissa oftare än normalt samt drabbas av urinläckage.

De ovan nämnda symtom eller effekter är signaler som indikerar att man håller på att gå in i övergångsåldern. Symtomen orsakas av de snabbt föränderliga och minskade nivåer hormoner i kroppen. Hur många av dessa symtom man upplever samtidigt samt hur påtagliga de är varierar väldigt mycket från person till person. En del upplever väldigt många av symtomen samtidigt, medan andra upplever få och milda symtom.

Torr hud, vaginal torrhet samt besvär med urinvägarna är vanligt förekommande. Slemhinnorna i underlivet kan bli torra och uttorkade. Detta kan innebära mindre blödningar, klåda samt i vissa fall sveda. Det förekommer relativt ofta att det gör ont vid samlag. Ungefär hälften av alla kvinnor i klimakteriet har någon slags problem med torra slemhinnor.

Förändringar av hormonnivåer kan även orsaka effekter på huden som klåda och stickningar. Känslor av intensiv hetta som upplevs som en våg av värme som plötsligt dyker upp drabbar väldigt många.

Ett vanligt namn på detta fenomen är värmevallningar. Den upplevda värmevågen rör ofta på sig från överkroppen till huvudet. Symtom av denna typ är ett mycket vanligt tecken på klimakteriets ingång. Svett från ansikte och hårfäste följer ofta efter värmevallningar, och kan pågå i allt från ett par minuter till 1 timma. Frekvent och ovanligt riklig svettning kan förekomma ofta i samband med övergångsåldern.

Oregelbunden menstruation som kan komma tätare eller med betydligt längre tid mellan blödningarna är ett av de tidigaste symtomen. Blödningarna kan vara mycket rikligare än normalt eller vara mycket mindre till volymen.

Humör eller sinnestämmning kan påverkas av klimakteriet. Oftare än vanligt drabbas kvinnan av humörsvängningar och blir ovanligt lättirriterad. Humörsvängningar följs även ofta av sömnsvårigheter. Det är inte helt ovanligt att kvinnor som går in i eller befinner sig i övergångsåldern kan drabbas av depressioner.

Det finns frågeformulär som man kan ta för att avgöra hur troligt det är att man befinner sig i eller är på väg in i klimakteriet. Bland några av de mest kända frågeformulär är tre engelskspråkiga test. De kallas för Greene Menopause Index, Cervates scale samt Menopause Rating Scale.

Sjukdom kan vara falskt klimaterie
Vissa sjukdomar kan ge upphov till liknande symtom som klimakteriet. Sköldkörtelsjukdomar och diabetes är två exempel. Om man känner sig osäker eller symtomen är svåra att tyda kan man alltid kontakta läkare eller vårdcentral för tips, råd och hjälp.

Lindra klimakteriebesvär
Det finns många olika sätt att lindra besvär och symtom som man kan uppleva under klimakteriet. Bland de mest populära är mediciner som hormonbehandlingar av olika typer. Det finns även en mängd naturläkemedel att använda sig av för att lindra besvär. Rätt kost, regelbunden motion samt avslappningsövningar kan verka förebyggande.